Satser på nydyrking på Hedalsengene

Stor traktor med jordfres. Foto: Arne Heimestøl

– Vi trenger mer fôr til alle dyrene på gården, sier Geir Øverby. Ca. 1000 rundballer må produseres hvert år. – Da lønner det seg da å ha større og mer sammenhengende jorder. Nå har Øverby fått avtale med Magne Omsrud, Lars Ims og Ola Skinningsrud om leie av et areal på 50 mål på…

Les mer