Kritisk til planforslag

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

I september 2019 sendte formannskapet forslag til kommunedelplan for Bagn ut på høring. Fylkesutvalget skulle ha behandlet saken i januar, men sendte den tilbake til administrasjonen. 24. august skal ordfører Marit Hougsrud (Sp) ha møte med planforumet i Innlandet. Bakteppet for dette er mange innvendinger fylkesrådmannen hadde mot planforslaget. Ordfører Hougsrud opplyser at dette møtet…

Les mer