Habilitet i kommunen

Kommunestyret

Da saken Særlig skolevei i Sør-Aurdal kommune og retten til skoleskyss skulle behandles av kommunestyret 15.6.2023, avgjorde kommunestyret at tre representanter var inhabile. Representantene hadde det til felles at de har barn i skolealder på aktuell vei, som det heter i møteprotokollen. – Habilitet er det å kunne treffe avgjørelse i en sak fordi man…

Les mer