Hvordan vil strømprisene utvikle seg?

Kraftstasjon

Strømprisene er for tiden rimelige fordi tilgangen på elektrisk kraft nå er god. Det grønne skiftet gjør at Norge må øke produksjonen av fornybar energi med 50 % innen 2030. Er det da sannsynlig at lave kraftpriser vil bli normalen i årene som kommer? Kraftmarkedet Ifølge NVE har Norge hatt strømutveksling med andre land siden…

Les mer