Utsikt mot Suluvatnet og Bringen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tømmeret kjøres fram til Øvre Grunntjern

Tømmeret kjøres fram til Øvre Grunntjern i 2004. Foto: Arne Heimestøl

Fra brøtning i mai

Tømmeret er klargjort på Øvre Grunntjern i 2004. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tømmer og toddi – i Vassfaret i 1891

I 2011 publiserte heftet Ringerike 2011 fortellingen Tømmer og toddi i Vassfaret i 1891 Ingvar Svensrud har gjengitt og redigert. Beretningen gjelder en tur til Trytetjernsvelta innerst i Vassfaret. Den er forfattet av en tømmermerker fra Ådalen som var med på turen. Hans navn er ukjent.

Ekspedisjonen bestod av skogeier Jesper Næss og fire andre karer fra Nes i Ådal. Noen tømmerhoggere fra Hallingdal hadde ventet i dagevis i Vassfaret på merkemålingen og måling av tømmeret som var blitt ført fram og lagt i tømmervelter.

Turen bød på store strabaser og hardt arbeid. Ikke minst var det slitsomt å ta seg fram i vårløsningen. Mat var det ingen overflod av, men det var det derimot av sterke dråper å styrke seg på.

Beretningen gikk som føljetong i Ringerikes Blad i 1904, og Svensrud gjengir den i noe forkortet form.

Nevlingen i Vassfaret. Foto: Bjarne Berg

Nevlingen i Vassfaret. Foto: Bjarne Berg