Base Elg

Base Elg var én av basene til Milorg som ble opprettet høsten 1944 med hovedkvarter i Vassfaret. Basen hadde fire underavdelinger: BA1 på Auståsen, BA 2 i Ådalsfjellene, BA 3 inne i Hedalsvassfaret og BA 4 nord for Eggedal.

Milorg var navnet på den militære delen av den organiserte motstandsbevegelsen som var underlagt Forsvarets Overkommando i London.

Forberedelser til maktovertakelse

Base Elg var ment å være en del av et troverdig militært apparat som måtte stå klar til å overta etter en eventuell tysk kapitulasjon.

Områdene til Base Elg var valgt ut fordi disse lå forholdsvis langt unna okkupasjonsmaktens politiorganger og militære styrker.

Fra januar 1945 ble det gjennomført kursvirksomhet i Vassfaret. På det første kurset deltok 60 mann, og instruktørene kom fra Kompani Linge. Fram til krigens slutt hadde flere hundre mann være på kurs i én av de fire underbasene av Elg. Dette var kurs og øvelser for ledere og sambandsfolk. Mobiliseringa av den enkelte milorgjeger skulle skje hovedsakelig (og skjedde ved freden) fra de enkeltes hjem.

Flyslipp

40 flyslipp med våpen og forsyninger fra England ble sluppet i Vassfaret. Det er fortsatt spor etter noen av disse i dag.

Minneplate ved ett av flyslippstedene

Minneplate ved ett av flyslippstedene. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vi siterer fra innlegg Magne Akervold holdt på minnemarkering på Bjørke 29. august 2015:

Særlig slipptjenesten innebar mye slit. De fleste slippene kom på fjellområdet mellom Vassfaret og Hedalen, der høgda over havet er ca. 1000 m. Varsel om fly som skulle komme følgende natt, ble gitt gjennom særmeldinger over radio fra BBC, og hver slipplass hadde sin melding. Særmeldingene kunne enten være et tall eller en setning som f. eks «Elgblod på rektangelkartet», eller «Se opp for røde hester».

Mulige tyske razziaer ble også varslet med særmeldinger som f. eks «Kjerringa er galen». Når særmeldingene ble mottatt om at fly ville komme, måtte soldatene som bodde nede i Vassfardalen ta seg opp skoglia og ca. 500 høgdemeter. De gikk seg da så svette at de av og til byttet undertøy på slipplassen. Så var det å sette ut varslingslys og vente noen timer i kulda og månelyset på at flyet skulle komme og slippe lasten. Varmende bål kunne ikke tennes.

Hvert fly kunne ha med 12–16 containere og 4–6 pakker, og det hendte at det kom flere fly samme natta. Hver container veide ca. 130 kg, og både de og pakkene måtte så raskt som mulig finnes og samles på en midlertidig lagerplass og graves ned i snøen eller skjules på annen måte. Fallskjermene måtte også samles og gjemmes bort. Dette måtte helst skje før dagen grydde.

Den nærmeste lokalenheten av Milorg inntil Vassfaret var Hedalstroppen på ca. 40 mann.