Hedalen natur- og kultursti

Stien går mellom bygdas to store kulturminner, Hedalen stavkirke og Bautahaugen samlinger. Den er 5,5 km lang og følger stedvis den gamle kjerrevegen fra ca. 1840.

I begge ender, og ved "Kvenngrinda" nedenfor Lokalet, finner du denne velkomsttavla.

Langs stien er det satt opp informasjonstavler om kulturminner, plante- og dyreliv. Den går i variert terreng og har flere avstikkere opp til hovedvegen, fv 243. Fra hovedvegen er det i alt sju vegvisere med avstandsangivelse ned til kulturstien.

Klikk ett av bildene nedenfor for å få fram bildeserie.