Logolenke til Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter

Hovedbygningene på Fekjær psykiatriske senter

Overgangsboligene

Overgangsboligene

Poliklinikken

Poliklinikken

Fekjær psykiatriske senter

E-post: post@fekjaer.no | Telefon: 61 34 88 00 | Fekjarvegen 110

Fekjær psykiatriske senter er den største arbeidsplassen i Hedalen med 65 ansatte. Senteret tilbyr behandling i flotte omgivelser.

Midt i et levende kulturlandskap danner et gardstun med småhus og tømmerhus en annerledes ramme, der aktiviteter og deltagelse er en viktig del av behandlingen.

50-årsjubileum

Fekjær sitt 50-årsjubileum ble markert 11. august 2021.

 

Velkommen til Fekjær!

Velkommen til Fekjær!

Driftsavtale

Fekjær psykiatriske senter kombinerer forskning og fagkunnskap med generasjoners erfaring i å hjelpe folk med alvorlige psykiske lidelser. Fekjær har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og er godkjent innen ordningen fritt behandlingsvalg.

Døgnbehandling

Døgnbehandlingen hjelp til unge voksne med alvorlige psykiske lidelser, ofte med rusavhengiget som tilleggsproblem.

Poliklinikk

Fekjær poliklinikk er en godkjent spesialistpoliklinikk for voksenpsykiatri som tilbyr utredning, samtaler og behandling individuelt og i grupper.

Klinikken tilbyr i tillegg ettervern for pasienter som er utskrevet fra døgnenheten.

Overgangsboliger

Noen trenger mer tid og videre behandling etter døgninnleggelse. Disse kan etter utskrivelse få tilbud om viderebehandling i egen leilighet ved Fekjærtunet overgangsboliger. Her gis poliklinisk behandling, kartlegging og arbeidstrening gjennom NAV.

Søke arbeid i Fekjær?

Senteret har av og til ledige stillinger. Får du jobb i Fekjær, kan du også regne med hjelp til å skaffe deg bolig hvis du trenger det.