Bildeglimt fra 50-årsjubileet på Fekjær psykiatriske senter.

Klikk et bilde og start bildeserievisning. Alle bildene er tatt av Arne G. Perlestenbakken.