Tomtegraving

Tomtegraving

Vegbygging

Vegbygging

 

Graving og transport med mer

 

Hedalen Hytteservice

Firmaet disponerer flere anleggsmaskiner og kan ta på seg både graveoppdrag, bygging og vedlikehold av veier, grøftegraving, frakt av eksempelvis grus og pukk, skraping og slodding av veier, samt innkjøp og montering av torvtak.

Thomas maskin

Vi tilbyr blant annet tomtegraving, veiarbeide, boring og sprenging, knusing, tilkjøring av grus og større masser