HUK

HUK – Hedalen kirkes ungdomsklubb – er en del av Den norske kirkes trosopplæring for barn og unge. HUK samler ungdom fra 8. klasse og oppover i videregående skole, stort sett én gang i måneden.

Opplegget fra år til varierer noe i forhold til den flokken med ungdommer som til enhver tid er med. Felles er uansett en tur eller to i året til andre menigheter med større ungdomsarbeid enn her, og aktiviteter og samtaler om kristentroen.

HUK ønsker å være et åpent og trygt sted hvor ungdommen kan komme slik de er, med den troen / de spørsmålene de har, og bli mer kjent med Jesus og Gud og hva det betyr for oss mennesker i livet.

HUK 2019/2020

  • 9. oktober: Invitert til bedehuset kl. 19.00 for å høre Svein Lund fra Bagn
  • 15. november: Tur til Filadelfia i Drammen. Kanskje med overnatting?
  • 13. desember: Juleavslutning.

Følg med på hedalen.no og Facebooksida for nærmere informasjon.