Fiskeregler

Styret i Hedalsfjella har vedtatt egne regler om bruk av redskap, maskevidder, fredning i gytetiden mv.

Flott fisk i Vassfaret.

Flott fisk i Vassfaret. Foto: Kenneth Østreng

Garn

Følgende vatn er fredet for garnfiske:

  • Elgevatnet, Svartetjern, Holmetjern, Kringletjern, Flåtåvatnet på Teinvassåsen og Steinhyttevannet i Bogen.

Ikke i noen av vatna i fjellet er det lov å bruke garn med mindre maskevidde enn 30 mm. I de andre vatna er det ingen maskevidde-begrensninger

Freding

Alt fiske er forbudt fra 1. oktober og til isen har lagt seg. Dette gjelder ikke for Aurdalsfjorden, Strøen, Nevlingen og Helsenningen.

Fiskereglene for Oppland fylke sier at i vatn nærmere enn 50 m fra inn- eller ut-løpselver og –bekker hvor aure gyter, er det forbudt å fiske med bunden redskap i perioden f.o.m. 1. september t.o.m. 31. desember.

Nevlingen i Vassfaret. Foto: Bjarne Berg

Nevlingen i Vassfaret. Foto: Bjarne Berg