Skogsbilveger

Utsikt fra Seterknatten mot Aurdalsfjorden

Utsikt fra Seterknatten mot Aurdalsfjorden

På veg mot Seterknatten

På veg mot Seterknatten

Hedalen løypelag kjører et omfattende løypenett i Hedalsfjella. Foto: Arne Heimestøl

Hedalen løypelag kjører et omfattende løypenett i Hedalsfjella. Foto: Arne Heimestøl

Dølavegen

Kontaktperson: Harald Arne Haugen (909 99 907)

Dølavegen går fra Hedalen stavkirke til Fledda. Den er 7 km og har flere stikkveger til hyttefelt, blant annet Fleddavegen, Slettfjellvegen og Busufjellvegen.

I Fledda er det ca. 85 hytter, og det er flere ledige tomter for dem som måtte ønske å bygge hytte i området. Se gjerne siden www.tubbegarden.no.

Drift av vegen

Alle hytteeiere betaler årskort. Dette er med på å finansiere opprusting, drift, vedlikehold og brøyting av vegen. Andre besøkende betaler avgift på kr 65 i elektronisk bom som står ca. 600 m fra fylkesveg 243. Geir Øverby (975 86 478) sørger for vinterbrøyting av Dølavegen og øvrige veger.

Parkering

Det er flere parkeringsmuligheter langs Dølavegen. Den største finner du ved Hallfast, 6 km fra fylkesvegen. Ca. 1 km lengre innover Dølavegen er det også parkeringsmuligheter.

Populært turområde

Fledda er et utmerket utgangspunkt for friluftsliv. Hedalen løypelag sørger for høystandard skiløyper i vintersesongen. Løypenettet kommer du innpå blant annet fra Hallfast.

I området er det også flere merkede stier, og én av de mest populære går til Storausttjern og videre ned i Vassfaret til bl.a. Bjørke og Vassfarplassen. Dette er den gamle hovedferdselsåra mellom Vassfaret og Hedalen stavkirke.

Det er også merket sti fra Fledda til Fønhuskoia og til minneplata for Slagbjørnen Rugg. I fjellet er det flere topper opp mot 1150 moh. Fiske med stang er tillatt i alle vann, elver og bekker mot kjøp av fiskekort.