En annerledes kirkepåske

Prost Carl Philip Weisser

Plutselig snudde det også i år. I løpet av noen hektiske dager i uka før palmesøndag kom beskjeden; ingen åpne gudstjenester i kirkene. Mye var planlagt slik vi er vant med; salmer, tekster og liturgi som prester og organister hadde sett på i lag. Jeg synes det er storartet å være prest i påsken når…

Les mer