Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Bygget til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet administrerer en tilskuddsordning. Her kan frivillige lag og organisasjoner søke tilskudd for arrangementer eller aktiviteter som har blitt avlyst eller nedskalert som følge av restriksjoner fra lokale eller nasjonale myndigheter som følge av covid-19. Tilskuddsperioden er 1. november til 31. desember 2021, og søknadsfristen er 18. januar. Ett av vilkårene er at…

Les mer