20 000 kr i støtte

Fra utdelinga

Vassfaret Lions Club deler hvert år ut kr 20 000 til én av bygdene der Lions-klubben har medlemmer. Vi fikk inn fire søknader. I år gikk beløpet på kr 20 000 til Hedalen naturbarnehage og FAU- HEBU. Pengene er øremerket til leker i uteområdet som skolen og naturbarnehagen benytter i fellesskap. Håper alle støtter Vassfaret Lions  Club. Da…

Les mer