Alle offentlige kroner brukt på helsehjelp er vel anvendtYTRING 

Kari-Anne Jønnes, Anna Molberg, Tone W. Trøen (H)

Det må være tøft for dem det gjelder og deres pårørende å oppleve at Rune Støstad og Arbeiderpartiet fremstiller den behandlingen de har fått, f. eks. på Vangseter eller Fekjær, som et økonomisk tap for de offentlige sykehusene. Mange av de pasientene vi har møtt, og som har valgt behandling gjennom fritt behandlingsvalg, sier at de har…

Les mer