PositivprisenBEKJENTGJØRELSE 

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Positivprisen ble opprettet av Sør-Aurdal Næringsråd i 1990, og er til nå utdelt 28 ganger. I statuttene for prisen, §2 står det at prisen skal gå til: «Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng…

Les mer

Positivprisen 2022

Kommunelogo

Positivprisen ble opprettet av Sør-Aurdal Næringsråd i 1990, og er til nå utdelt 28 ganger. I statuttene for prisen, §2 står det at prisen skal gå til: «Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng…

Les mer

Positivprisen 2021

Sør-Aurdal kommune

Positivprisen ble opprettet av Sør-Aurdal Næringsråd i 1990, og er til nå utdelt 27 ganger. I statuttene for prisen, §2 står det at prisen skal gå til: «Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng…

Les mer