Kommunevalget 2023YTRING 

Steinar Østgård. Foto: Reidar Schlytter

Som en stolt representant for Arbeiderpartiet i Sør-Aurdal er mitt hovedfokus å jobbe for våre innbyggeres beste. Vi forstår viktigheten av å opprettholde lokale arbeidsplasser, styrke helse- og omsorgstjenestene våre og investere i utdanning for våre barn.  Vi vil også fortsette å kjempe for å sikre at Sør-Aurdal blir et mer bærekraftig og inkluderende samfunn…

Les mer