Utfall i mobil- og nødnett ved ekstremvær, hva må gjøres?KRONIKK 

Kraftselskapene og mobil- og bredbåndsleverandørene jobber i for stor grad «hver for seg». Uværet i Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark 19.- 20. november førte til at mange mistet mobil og bredbånd i flere dager. Hovedårsaken var langvarige strømbrudd. Mye er gjort de siste årene for å redusere konsekvensene av slike hendelser, men hendelsen viser…

Les mer