Berger vi kommunen ved å legge ned skoler?YTRING 

Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Jeg registrerer at ordfører Marit Hougsrud fra Begnadalen hadde hatt søvnproblemer etter det siste kommunestyremøtet . Til orientering kan jeg fortelle at det er nok MANGE av innbyggerne i Sør-Aurdal kommune som har det når de tenker på pengebruken i kommunen. Jeg selv har dårlig søvn som det er mange årsaker til, men jeg må…

Les mer