Tale holdt ved skolejubileet i 2017

Ole Engebret Veimodet

En skole er et lærested eller en institusjon der lærere underviser. Skolegang ble innført i Norge på 1700-tallet, og begynte som omgangsskole. Første skolelov kom i 1739, det ble innført 7 års skoleplikt fra 1936, 9 års skoleplikt fra 1969, en lov som altså er yngre enn huset vi er i nå, og 10 års…

Les mer