Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de fleste kommuner organisert sine tjenester ut fra en omsorgstrapp. Kommunens omsorgstrapp ble sist evaluert og vedtatt i 2018, og det arbeides nå med å evaluere og tilpasse kommunens omsorgstrapp til dagens og framtidas situasjon. I seniortreffet ble forslag til ny innsatstrapp presentert. For å møte…

Les mer

Det har gått braYTRING 

Kaoset

Lørdag 20. november. Det har gått bra. Månen er ennå oppe, og fredagens ødeleggelser kommer gradvis til syne. Månen og fjella er de samme, ellers er områdene rundt husa våre helt forandra. Med unntak av to gamle lønnetrær opplever vi at alt av trær ligger flatt eller delvis flatt. 3-4 knuste vinduer, et dukkehus i…

Les mer