Krigen er ikke «langt borte»KRONIKK 

Forfatterne

Russere i Norge arresteres for dronebruk. Heimevernet vokter olje- og gassanlegg på land. Sjøforsvaret overvåker rørledninger, oljeinstallasjoner og våre maritime interesser. Og Putin truer med bruk av atomvåpen. Krigen rykker nærmere oss.  Russlands angrep på nabolandet Ukraina, viser en grusom side av menneskeheten. Hvor store tap av menneskeliv som har vært hittil, vet vi ikke…

Les mer