En hjertens takk!

Harald Liodden

Til dere mange som har bidratt økonomisk ved årets innsamlingsaksjon til Normisjon. Grunnet smittesituasjonen har det i år ikke vært mulig å arrangere den tradisjonelle julemessa på skolen. I stedet ble folk oppfordret via hedalen.no til å gi en pengegave til misjonen. Dette har mange respondert på, både direkte og ved inntekt av diverse salg.…

Les mer