Fem utrykninger i påska

Foto: Hedalen Røde Kors

Det har vært en drømmepåske både værmessig og med skiføret. Løypelaget har gjort en fantastisk innsats i hele vinter og spesielt i påska. Utfarten til hyttene og løypene har vært meget stor i Hedalsfjella. Normalt så har vi 1–2 skader/syketransporter i påska. God hjelp I år har vi hatt fem slike oppdrag og hatt meget…

Les mer

Brev til hyttefolket

Hedalen Røde Kors

Hedalen Røde Kors Hjelpekorps vil med dette brevet takke for alle frivillige bidrag vi fikk til driften vår forrige sesong. Vi setter også stor pris på at dere benytter dere av pantekontainerne. Vi har også i år lagt ved en bankgiro, men det er helt frivillig å bruke denne. Det koster en del å holde…

Les mer

Til alle hyttefolkene i Hedalsfjellet

Hedalen Røde Kors

Hedalen Røde Kors vil takke for den overveldende støtten hyttefolket gir oss. Vi er et lite korps med få aktive og godkjente medlemmer.  Men vi er her når det trengs, og det ser vi at har fungert i vinter. Hittil i vinter har vi hatt én leteaksjon som endte godt og to syketransporter. Det har…

Les mer