Info til abonnenter

Haakon Boie Ludvigsen

Vannprøver fra Hedalen vannverk viser fluorkonsentrasjon som overstiger grenseverdi i drikkevannsforskriften. Grenseverdien i drikkevannsforskriften er 1,5 mg/l. Siste vannprøve viste fluorresultat på 2,3 mg/l. Fluorid (fluor) finnes i berggrunnen i varierende mengde. Fluorinnholdet kan være høyt i vann fra dype borebrønner. Kommunelegen er orientert om resultatene og har uttalt at verdiene ikke er helseskadelige. Folkehelseinstituttet…

Les mer