Lysforurensing i fjelletYTRING 

Guro Li

Varaordfører Olav Kristian Huseby svarte nylig på Oddny Damsgaards innlegg om lysforurensning – «Stjernehimmelen som forsvant». Når kommunen åpner for hytteutbygging i fjellområdene, må det også stilles krav for å i størst mulig grad ta vare på verdier i området, samt begrense negative konsekvenser. Kommunen som planmyndighet kan stille kvalitetskrav gjennom planverket. Bestemmelser om utendørs…

Les mer

Forsøpling

Forsøplings langs elev. Ei rusten tønne

Vi gikk enn tur langs elva i oktober. Det er litt av hvert som følger med elva, hvor ender det til slutt tro? Tønna lå i elvekanten, og vi fikk litt ekstra trening på tur tilbake.

Les mer