Mine tanker om Tolga-sakenYTRING 

Egil Solberg

Jeg er psykiater og har lest saken fra Tolga med interesse, da feltet knyttet til tjenester for pasienter som har, eller kan ha, en psykisk utviklingshemming, har hatt betydning for meg i tidligere jobber. Det kan være viktig å merke seg at diagnoser først og fremst er egnet til å si noe om prognose og…

Les mer