sv

Miljø og klima  SV vil stoppe leiting etter meir olje, og dreie satsinga over på grøne løysinger. Skogen er Innlandets gull. SV vil bruke statleg risikokapital og ny kompetanse for å utvikle moglegheitene i skogbruk og bioøkonomi. 2. Rettferdig fordeling SV går til val for dei mange, ikkje for dei få. Gode samfunn er samfunn…

Les mer