Fem gode grunnar til å stemme SVYTRING 

sv

Miljø og klima  SV vil stoppe leiting etter meir olje, og dreie satsinga over på grøne løysinger. Skogen er Innlandets gull. SV vil bruke statleg risikokapital og ny kompetanse for å utvikle moglegheitene i skogbruk og bioøkonomi. 2. Rettferdig fordeling SV går til val for dei mange, ikkje for dei få. Gode samfunn er samfunn…

Les mer