Expired: Demensvennlig kommune

Fra venstre: Demenskontakt Bente Fekjær Skogly, ordfører Marit Hougsrud, Bergljot Skjærstein, medlem i eldrerådet, Elisabeth Skarderud, daglig leder i Nasjonalforenigen for folkehelse i Innlandet, Hege Kløvstad, medlem i demensteamet, Oddbjørg Brenden Hansen, Hedalen helselag Elin Veimodet (med Endre på armen), demenskontakt i kommunen for tiden i barselpermisjon. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Dette er en invitasjon til deg som gjør en så god jobb som taxi-/buss-sjåfør, vaktmester, butikkekspeditør, kontorpersonale, hjemmehjelp, er med som frivillig på ulike arrangementer, dere er alle gode samarbeidspartnere for innbyggerne her i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune har nå inngått en avtale om å bli en demensvennlig kommune å bo i. Vi vil derfor invitere…

Les mer