Jeg ser dereYTRING 

Sykepleierforbundet

Jeg ser dere sykepleiere. Jeg ser konsekvensene ved sykepleiermangelen vi står i. Jeg ser de psykiske og fysiske påkjenningene dette har på dere sykepleiere. På sykepleiere ja, men også samfunnet, på kollegaer, på ledere, på lokal samfunnet, på pårørende og ikke minst pasientene. Jeg ser dere. KS har sagt at sykepleiere er den yrkesgruppen som…

Les mer