Prosesjon ved jubileumsmarkering

Prosesjon ved jubileumsmarkering

Biskop Solveig Fiske og prost Anne Hilde Øigarden

Biskop Solveig Fiske og prost Anne Hilde Øigarden

Ranhild Hemsing og Eldbjørg Hemsing

Ranhild Hemsing og Eldbjørg Hemsing

Alterpartiet før det ble restaurert

Alterpartiet før det ble restaurert

Bjørneskinnet datert

Bjørneskinnet datert

 

Stavkirkejubileet 2013

På denne siden finner du lenker til oppslag Hedalen.no og andre medier publiserte i forbindelse med stavkirkejublieet i 2013. Oppslagene er lagt inn i kronologisk rekkefølge med de siste øverst.

Hedalen stavkirke

Hedalen stavkirke