Dødsfall i Hedalen i 2020

Navn

Født

Død

Ovar Sørlie

1940

02.01.2020

Kjell Olav Hermansen

1948

06.02.2020

Johan Arnt Brenden

1942

09.02.2020

Torolv Slettebråten

1930

23.03.2020

Gunn Irene Wangen

1949

30.03.2020

Ivar Kjensrud

1937

17.07.2020

Per Harald Grøv

1948

01.08.2020

Arild Tikko Skredderhuset 1951 31.07.2020