Dødsfall i Hedalen i 2020–2023

Navn

Født

Død

Olga Synnøve Nordhagen Ruud

1948

19.05.2023

Olga Grønhaug

1933

11.05.2023

Berit Haugelien

1931 29.04.2023
Berit Åsli 1945 30.03.2023

Navn

Født

Død

Svein Eriksen

1949 27.10.2022

Kjellaug Lie

1928

04.03.2022

Inger Margrethe Bakke

1934

01.03.2022

Navn

Født

Død

Svein Breen

1942

17.09.2021

Bjørn Anders Øverby

1939

29.06.2021

Gunhild Marie Klemmetsrud

1931

23.06.2021

Astrid Aaslie

1933

28.02.2021

Ola Eivind Wangen

1945

23.01.2021

Kari Marie Alm Elsrud

1931

21.01.2021

Arild Bjørnstad

1956

09.01.2021

Navn

Født

Død

Ovar Sørlie

1940

02.01.2020

Kjell Olav Hermansen

1948

06.02.2020

Johan Arnt Brenden

1942

09.02.2020

Torolv Slettebråten

1930

23.03.2020

Gunn Irene Wangen

1949

30.03.2020

Ivar Kjensrud

1937

17.07.2020

Per Harald Grøv

1948

01.08.2020

Arild Tikko Skredderhuset

1951

31.07.2020

Guri Lie

1922

29.10.2020

Helga Fekjær

1928

19.11.2020

Gullbrand Nordby

1951

28.11.2020

Dødsfall i Hedalen i 2020–2023

Navn

Født

Død

Olga Grønhaug

1933

11.05.2023

Berit Haugelien

1931 29.04.2023
Berit Åsli 1945 30.03.2023

Navn

Født

Død

Svein Eriksen

1949 27.10.2022

Kjellaug Lie

1928

04.03.2022

Inger Margrethe Bakke

1934

01.03.2022

Navn

Født

Død

Svein Breen

1942

17.09.2021

Bjørn Anders Øverby

1939

29.06.2021

Gunhild Marie Klemmetsrud

1931

23.06.2021

Astrid Aaslie

1933

28.02.2021

Ola Eivind Wangen

1945

23.01.2021

Kari Marie Alm Elsrud

1931

21.01.2021

Arild Bjørnstad

1956

09.01.2021

Navn

Født

Død

Ovar Sørlie

1940

02.01.2020

Kjell Olav Hermansen

1948

06.02.2020

Johan Arnt Brenden

1942

09.02.2020

Torolv Slettebråten

1930

23.03.2020

Gunn Irene Wangen

1949

30.03.2020

Ivar Kjensrud

1937

17.07.2020

Per Harald Grøv

1948

01.08.2020

Arild Tikko Skredderhuset

1951

31.07.2020

Guri Lie

1922

29.10.2020

Helga Fekjær

1928

19.11.2020

Gullbrand Nordby

1951

28.11.2020