Dødsfall i Hedalen i 2020–2021

Navn

Født

Død

Svein Breen

1942

17.09.2021

Bjørn Anders Øverby

1939

29.06.2021

Gunhild Marie Klemmetsrud

1931

23.06.2021

Astrid Aaslie

1933

28.02.2021

Ola Eivind Wangen

1945

23.01.2021

Kari Marie Alm Elsrud

1931

21.01.2021

Arild Bjørnstad

1956

09.01.2021

Navn

Født

Død

Ovar Sørlie

1940

02.01.2020

Kjell Olav Hermansen

1948

06.02.2020

Johan Arnt Brenden

1942

09.02.2020

Torolv Slettebråten

1930

23.03.2020

Gunn Irene Wangen

1949

30.03.2020

Ivar Kjensrud

1937

17.07.2020

Per Harald Grøv

1948

01.08.2020

Arild Tikko Skredderhuset

1951

31.07.2020

Guri Lie

1922

29.10.2020

Helga Fekjær

1928

19.11.2020