Brøyting og strøing 2022/2023

Vinteren skaper ekstra utfordringer både for trafikanter og for dem som skal sørge for at veiene er framkommelige.

Her følger oversikt over hvem som har ansvar for brøyting og strøing på viktige veger i hedalsområdet.

Brøyting i Hedalen

Foto: Tor Heine Åslibråten

Hedalen-Nesbyen

Det er Åslibråten AS som har ansvar for brøyting på bomvegen Hedalen–Nesbyen, tlf. 97 06 93 92 / 90 16 65 19.

Vegstyret har ansvaret for strøinga, men Åslibråten kan kontaktes om dette også. Ole Håkon Storeli formann i vegstyret , tlf. 95 94 11 21.

Det er 800 meters høydeforskjell på vegen. Vær- og føreforhold kan variere mye på grunn av dette. Veglaget anbefaler brukerne å ta med lettkjetting når en kjører på denne vegen.

Husk at ansvaret til vegstyret gjelder til bommen på Nesbyen. Derfra og til Nesbyen er det kommunal veg, og her må kommune kontaktes når det er behov for brøyting og strøing. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Nesbyen Hedalen Veglag.

Hedalsvegen Dølen-Hedda-Vestbygda–Hedalslinna

Nybråten Maskin 905 60 415

Kommunal brøyting og strøing

Skolen, Hedalsheimen, Brunbakklia, Skolehagen og kirka: Birger Åsheim, tlf. 91 17 62 84.

Kommunal brøyting og strøing av Øvrevegen

Åslibråten AS, tlf. 97 06 93 92 / 90 16 6519.

Fledda

Geir Øverby, tlf. 97 58 64 78.

Muggedalsvegen

Geir Morten Brenden, tlf. 47 75 54 91.

Søbekksetervegen – brøyting og strøing

Åslibråten AS, tlf. 97 06 93 92.

Strøsvegen

Hennings Fjellservice, tlf. 91 39 03 38 og Åslibråten AS, tlf. 97 06 93 92.

Vassfarvegen

Nils Magnar Goplerud har ansvar for brøyting, tlf. 40 76 04 69. Styret har ansvar for strøing. Styreleder: Kristoffer Landsend, tlf. 90 18 74 45.