Brøyting og strøing 2020/2021

Vinteren skaper ekstra utfordringer både for trafikanter og for dem som skal sørge for at veiene er framkommelige.

Her følger oversikt over hvem som har ansvar for brøyting og strøing på viktige veger i hedalsområdet.

Brøyting i Hedalen

Foto: Tor Heine Åslibråten

Søbekkseter-Nesbyen

Det er Åslibråten AS som har ansvar for brøyting på strekningen Hedalen-Nesbyen. Vegstyret har bestemt at det skal brøytes når det er 10 cm snø i vegen, og rydding skal påbegynnes senest kl. 07.00 når det er behov for det. I helgene skal det brøytes hyppigere enn vanlig. Tlf. 970 69 392/901 66 519.

Vegstyret har ansvaret for strøinga, men Åslibråten kan kontaktes om dette også. Ole Håkon Storeli formann i vegstyret , tlf. 959 41 121.

Det er 800 meters høydeforskjell på vegen. Vær- og føreforhold kan variere mye på grunn av dette. Veglaget anbefaler brukerne å ta med lettkjetting når de kjører på denne vegen.

Husk at ansvaret til vegstyret gjelder til bommen på Nesbyen. Derfra og til Nesbyen er det kommunal veg, og her må kommune kontaktes når det er behov for brøyting og strøing. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Nesbyen Hedalen Veglag.

Hedalsvegen Dølen-Hedda-Vestbygda–Hedalslinna

Geir Morten Brenden har ansvar på vegne av Nybråten Maskin, tlf. 477 55 491

Kommunal brøyting og strøing

Skolen, Hedalsheimen, Brunbakklia, Skolehagen og kirka: Magne Stensrud 959 73 015

Kommunal brøyting og strøing av Øvrevegen

Åslibråten AS, tlf. 970 69 392/901 66 519.

Fledda

Geir Øverby, tlf. 975 86 478.

Muggedalsvegen

Geir Morten Brenden tlf. 477 55 491

Søbekkseterveien – brøyting og strøing

Åslibråten AS, tlf. 970 69 392.

Strøsvegen

Hennings Fjellservice, tlf. 913 90 338.

Vassfarvegen

Nils Magnar Goplerud har ansvar for brøyting.  tlf. 407 60 469. Styret har ansvar for strøing. Styreleder: Kristoffer Landsend, tlf. 901 87 445.