Hedalsheimen 17. mai. Foto: Arne Heimestøl

Hedalsheimen 17. mai. Foto: Arne Heimestøl

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fra bilkortesjen 17. mai 2020. Foto: Arne G. Perlestenbakken

17. mai

En komité oppnevnt av fjorårets 17.-maikomité planlegger og gjennomfører den offisielle 17. mai-feiringa i Hedalen.

Programmet har store likhetstrekk fra år til år. Dagen starter med flaggheising på skolen og Hedalsheimen kl. 08.00. Hedalen musikkorps pleier å marsjere fra skolen til Hedalsheimen og spiller flere stykker der.

Kl. 10.30 er det gudstjeneste i Hedalen stavkirke. Etter gudstjenesten er det bekransning av bautaen på kirkevangen.

Kl. 12.15 går folketoget fra skolen via Hedalsheimen til Bautahaugen. Hedalen musikkorps spiller, og medlemmer av 17. mai-komiteen pleier å gå fremst i toget. Skolen, barnehagen og noen lag og foreninger pleier å danne grupper i toget.

På Bautahaugen  er det bekransning av bautaene «Hedalens krigsmænd» og «Per Bruskerud». Etter dette går toget tilbake til skolen der resten av programmet gjennomføres.

Det selges is, brus, pølser, kaffe, smørbrød og kaker.

Fra 13.30 er det aktiviteter for barn på skoleplassen. Foreldrerådet ved skolen har ansvaret for å organisere leiker.

14.15 samles vi i gymnastikksalen for å høre tale for dagen, allsynge og få med oss andre programinnslag. Barna har tilbud om å se film i et annet rom på skolen.

Hedalen ungdomslag pleier å ha et arrangement på kvelden på Nordre Lokalet. Dette kan være en teaterforestilling.