Naust, løer og koier i Hedalsfjella

På denne siden presenterer hytteeier Nils E. Bjerkestrand bilder han har tatt i Hedalsfjella. Siden bygges ut etter hvert som nye bilder kommer inn.

Naust ved Helsenningen

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Koie fra Vassfarplassen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Koie fra Vassfarplassen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Helseren. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsæren. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Helseren. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsæren. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Helseren. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsæren. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Koie ved Holsætra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Gjengrodd løe ved Stormyra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Gjengrodd løe ved Stormyra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Koie i Hedalsfjella Foto: Nils E. Bjerkestrand

Koie i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Koie ved Søbekkseter. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Koie ved Søbekkseter. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Miniløe ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Miniløe ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Detalj fra koie i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Detalj fra koie i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe I Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe I Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Huldretjern. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Huldretjern. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hælsæren. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hælsæren. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Busuvatnet. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Busuvatnet. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hælæren. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Helsæren. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Helsæren. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe ved Vestsidevegen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe ved Vestsidevegen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe på Holsetra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe på Holsætra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Busuvatnet. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Busuvatnet. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Koie på Holsætra. Naust ved Busuvatnet. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Koie på Holsætra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe på Holsætra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe på Holsætra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Forlatt uthus ved Stormyra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Forlatt uthus ved Stormyra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe ved Stormyra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe ved Stormyra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe ved Stormyra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe ved Stormyra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Uthus på Holsætra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Uthus på Holsætra. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust ved Hellsenningen. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Naust i Hedalsfjellet. Foto: Nils E.Bjerkestrand

Naust i Hedalsfjella. Foto: Nils E.Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand

Løe i Hedalsfjella. Foto: Nils E. Bjerkestrand