Logo med lenke til hjemmeside

Manuell pumpe

 

Rønneberg Brønnboring

E-post: roenneberg@broennboring.no | Telefon: 32 13 21 20 | Mobil: 97 09 35 00

Rønneberg brønnboring tar på seg oppdrag i Hedalen. Mesteparten av oppdragene er gjennom tidligere kunder som er fornøyd og anbefaler oss videre.

Vanskelig terreng, bløte myrer langt fra kjørevei? Dette løses med vårt vinterutstyr. Med vilje er det ingen hindring. Brønn skal være i bruk for flere generasjoner, derfor bores 165 mm på plassering, hvor kunden og Rønneberg Brønnboring er enig i forhold til forurensing.

Slik kan det gjøres

Det blir først boret ned stålrør igjennom løsmasser og 2–3 meter ned i fast fjell, hvor vi tetter så det ikke kommer inn overflatevann i brønnen. Mus, frosk og andre uvedkommende arter har ingen adgang til brønn ved vår måte å utføre brønnboring på.

  • Vi borer deretter ned til vi finner vann + 6 m til for å ha et reservoar til partikler som legger seg i bunnen av brønnen.

  • Rengjøring er viktig.

  • Finner vi ikke vann ved boring, setter vi vanntrykk på brønnen fra 40 m og nedover.

  • Vi graver grøft fra borehull og inn til vegg.

  • Vi borer oss igjennom vegg. Pumpen monteres slik at den henger ca. 5–10 m over bunn av brønnen.

  • Trykktank må stå i frostfritt rom.

  • Evt. vannpost blir montert rett over brønnen. Enten el. pumpe eller en nostalgisk håndpumpe (frostfritt).

  • Elektriker må koble til strøm fra en egen kurs, til drift av pumpen.