Vegard Vestrom

Vegard Vestrom er leder i Hedalen bygdeutvalg. Foto: Arne Heimestøl

Vegard Vestrom er leder i Hedalen bygdeutvalg. Foto: Arne Heimestøl

Fekjær – 50 år

Kjære Elling, styret, administrasjon, ansatte og pasienter i Fekjær! På vegne av hele Hedalen vil jeg si gratulerer med 50- årsjubileum!

Fekjær som institusjon og arbeidsplass er helt avgjørende for ei lita bygd som Hedalen, ja jeg vil si til og med for Valdres og Sør-Aurdal. En så stor arbeidsplass som det Fekjær har blitt finnes det rundt et dusin av i hele Valdres. Det å opprettholde Fekjær, og lignende institusjoner, er avgjørende for at distriktene skal overleve i fremtiden.

Fekjær som institusjonsplass ligger som vi ser i vakre omgivelser, der pasienter får delta i tradisjonelt gårdsdrift, med sau som en del av behandlingen. Det har gjennom historien vært flere behandlingssteder for pasienter med ulike utfordringer i Hedalen, men nå er det bare Fekjær som står igjen.

Og 50-åringen står etter det jeg kan se stødig. Her bygges det nye døgnplasser og ventelistene for behandling er lang. Det utvides med nye stillinger, og nye mennesker flytter til kommunen og Hedalen.

Uten at jeg kan påberope meg å være helsefaglig kvalifisert, tør jeg likevel å driste meg til å nevne tre suksessfaktorer som jeg mener Fekjær scorer høyt på, og har vært helt avgjørende for at vi i dag kan feire jubilanten:

  1. Kvalitet i behandling, med utstrakt samarbeid med NTNU Gjøvik både innen forskning, men også der Fekjær er praksisplass for sykepleiestudenter. Dette sørger for at den nyeste kunnskap om behandling blir brukt.
  2. Kvalitet i bemanning. Formell kompetanse blir stadig viktigere i samfunnet vårt, og stillingsutlysningene i Fekjær vitner om at her jobber det høyt kvalifiserte mennesker.
  3. Kvalitet både innvendig og utvendig på bygningsmasse. For at institusjonen skal fremstå slik den gjør i dag, kreves det mye vedlikehold og vilje til å investere videre. Ta dere en titt, her skal dere lete lenge etter å finne malingsflass.

Disse tre suksessfaktorene spiller ulikt inn, om du er pasient, ansatt, Helse Sør-Øst, staten, fylket, kommunen eller rett og slett Hedøl. Men sammen tror jeg disse også i fremtiden vil være avgjørende for Fekjær som institusjon.

Det å skape og ivareta kompetansearbeidsplasser for kvinner i distriktene er viktig for bygder som Hedalen og kommuner som Sør-Aurdal. Her har flere enn undertegnede skaffet seg livsledsager, takk for det Fekjær og Elling!

På vegne av Bygdeutvalget i Hedalen, stiller jeg med en gave på 100 dugnadstimer for å gjennomføre bygging av det påtenkte bassenget, slik at også bygdas innbyggere får ta del i et nytt tilskudd til Fekjær og bygda.

Takk for innbydelsen!

Om helsa holder kommer jeg tilbake for å feire 100- årsjubileum!