Marit Hougsrud

Marit Hougsrud, ordfører i Sør-Aurdal kommune. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Marit Hougsrud, ordfører i Sør-Aurdal kommune. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fekjær psykiatriske senter 50 år

Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Og arrangementet. Og det er jo fordelen med å være nest sist på talelista – jeg kan jo konstatere at dette er et vellykket arrangement.
Jeg representerer da Sør-Aurdal kommune og kommer her med en gratulasjon og en hilsen fra kommunen.

For Sør-Aurdal kommune er Fekjær en stor og viktig arbeidsplass, og har betydd mye og kommer til å bety mye for bosetting, trivsel og utvikling for oss i kommunen. Og vi er veldig glade for at det satses så stort som det gjøres. Og at det gjøres i Hedalen i Sør-Aurdal er veldig, veldig bra.

Elling, du er drivkrafta, og du er en stor optimist. Du har likevel uttalt deg om utfordringer. Og at den største utfordringen framover for Fekjær vil være rekruttering av fagfolk. Noe som på nåværende tidspunkt synes som om dere har lykkes veldig godt med. Fekjær er jo en viktig kompetansearbeidsplass som vi trenger her i distriktet.

I «historieboka» som ble skrevet til 40-års jubileet, så står det: «Fekjær og Sør-Aurdal kommune har i mange år hatt et godt og konstruktivt samarbeid». Og selv om dette er skrevet i historien, så må det gjelde framtida også. Jeg satser på at det gode samarbeidet vil fortsette i mange, mange år framover, kanskje i hele 50 år til.
Og optimisten Elling har også uttalt at han ser lyst på framtida. Det er bra. Det gjør vi i kommunen det også.

Men vi kan snakke lenge om hvor viktig Fekjær er for oss i kommunen. Men vi må ikke glemme at det tross alt er viktigst for pasientene. Et slikt behandlingstilbud trengs sårt. Og det er leit å tenke på at det er ventelister for å få psykiatrisk behandling i Norge. Jeg tror at samfunnet vårt trenger Fekjær mer enn noen gang!

Jeg har vært så heldig at jeg har vært på besøk flere ganger. Og det gjør inntrykk på en enkel skogbruker som meg!
Fordi jeg har, og jeg tror vi alle har, våre fordommer.

Fordommer til rus, fordommer til psykisk helse, fordommer til behandlingssteder. Det kan vi med fordel kvitte oss med. Og måten å gjøre det på er nettopp som dere gjør i Fekjær: Med åpenhet. Og den åpenheten jeg har møtt her, den er enestående, både blant ansatte og pasienter. Og det er så viktig!

For Fekjær framstår ikke som et typisk behandlingssted. Det finnes ingen hvite frakker og lange korridorer. I Fekjær er det ikke opplagt hvem som er pasienter eller ansatte når du treffer noen i stua.

I Fekjær må ta på sko og puste inn frisk luft mellom øktene, man må kanskje gjete sau eller sette opp gjerde. En pasient sa til meg: Her er jeg til nytte! Er det ikke det vi alle vil? Å være til nytte?

For meg så framstår Fekjær som en jordnært behandlingstilbud som ser hele mennesket og som gjør alle mine fordommer fullstendig til skamme. Så kjære Fekjær psykiatriske senter! Kjære alle ansatte! Kjære alle tidligere og nåværende pasienter! Kjære alle som har en tilknytning til Fekjær! Fortsett med å være så åpne. Forsett med å gjøre fordommer til skamme.

Og til slutt: en ekstra hilsen til dere som er pasienter her i dag: Jeg ønsker dere alt godt!

Kjære alle sammen: Gratulerer med jubileet!