Even Aleksander Hagen

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet. Foto: Arne Heimestøl

Kjære alle sammen!

Og ikke minst, gratulerer til jubilanten!

Alle har en psykisk helse, og den er det viktig å ta vare på. Takk for jobben dere gjør her ved Fekjær psykiatriske senter for hjelpe folk med dette, og at dere bidrar med kloke hoder og varme hender i et særdeles viktig arbeid.

Jeg er glad for å kunne delta på feiringa som fylkesordfører i Innlandet fylke. Tidligere Oppland fylkeskommune hadde et godt og konstruktivt samarbeid med dere fra starten, og jeg håper vi var en bidragsyter til at Fekjær utviklet seg til å være det kompetente senteret det er i dag. Fekjær ble en del av fylkets spesialisthelsetjeneste, og kjent for god kvalitet og kompetanse. Jeg har hørt gode ord fra flere om relasjonen mellom Fekjær og fylkeskommunen, særlig fra starten i 1971 og fram til 2004 da den nye sykehusreformen kom. Jeg var naturligvis ikke folkevalgt sjøl på den tida forholdet var tettest, men samarbeidet beskrives som konstruktivt og godt fra begge sider.

I Innlandet er dere et godt tilbud for mange mennesker i en sårbar og vanskelig livssituasjon. Vi har også et godt samarbeid knytta til voksenopplæring og at det skal være mulig å kombinere behandling med et skoletilbud.

Takk for at dere bidrar til aktivitet her i Valdres, og fyller en viktig funksjon for alle dem som bruker tilbudet deres. Det er gledelig å sjå alle som har møtt opp for å ta del i festen.

På vegne av Innlandet fylkeskommune ønsker jeg dere hjertelig til lykke med 50-årsjubileet og alt det beste for framtida!