Eli Blakstad

Eli Blakstad er velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Eli Blakstad er velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gratulerer med 50 års jubileum!

Fra Statsforvalteren vil jeg takke for et godt samarbeid gjennom mange år.  I vår rolle som tilsynsmyndighet har vi kontrollert, men også fått inspirasjon og blitt møtt med gode faglige diskusjoner.

Skrur vi tida tilbake 50 år og ser på samfunnets syn og tilbud til personer med psykiske sykdommer er dette en samfunnsreise.  Psykisk helse har hatt en faglig reise, fra «forpleining til behandling».  Som sykdom er det å ha diagnosen psykisk syk  anerkjent, og tilbudene er mange og varierte.

Gjennom sakene på velferdsområdet hos Statsforvalteren, helse, sosial, barnevern og skole, ser vi kompleksiteten mange mennesker står i, ikke minst familier med barn og unge.  Tverrfaglig innsats er nødvendig framover.  I dag har vi gode og sterke fagmiljøer innenfor et bredt spekter, framover må samarbeidet og nysgjerrigheten styrkes på tvers, psykisk helse er sentralt i dette arbeidet, både for barn, unge og voksne.

Kjære alle ansatte på Fekjær, dere har fulgt med i utviklingen innenfor psykisk helse, dere har evnet å forstå utfordrings- og mulighetsbildet og endret dere i takt med tida.   Beviset er at dere har hatt og har tillit hos myndighetene som formidler rettighetsplasser innenfor fritt sykehusvalg, og dere tiltrekker dere faglig kompetanse.

Fekjær utfyller behovet for et mangfoldig behandlingstilbud for de mennesker dette passer for, gratulere til en vital 50 åring og lykke til videre.