Lenkelogo til Bjørnstad sag

Vassfarhuken

Vassfarhuken

Bord og benker

Bord og benker

Bjørnar i aksjon på sagbruket

Bjørnar i aksjon på sagbruket

 

Bjørnstad sag

E-post: bjornarbjornstad@gmail.com | Mobil: 91 77 97 27

Bjørnstad sag har ekspertise på skog og tre og liker å benytte riktig tre til riktig sted, som for eksempel senvokst gran i bæringer, malmfuru og lerk på værutsatte steder, og lauvvirke som osp, or og bjørk som dekorative elementer.

Bjørnar, Jon Gudbrand og Arild

Bjørnar, Jon Gudbrand og Arild

Produkter

Bjørnstad sag kan ta på seg å bygge små bygg som søplehus, postkassestativer, utemøbler og lignende etter avtale, men hovedproduktet vårt er gapahuken Vassfarhuken. Lavvo i byggesett bestående av 6 elementer og 6 stolper er et spennende produkt. Dette kan enkelt plukkes ned og flyttes. Kan leveres med plexiglass for å få inn mer lys.

Hogst og transport

Vi avvirker tømmer i egen skog og kan hente og foreta hogst for andre.

Grinder

Grinder kan lages i forskjellige varianter. Bord som kan benyttes kan være ukantet eller kantet, av furu, malmfuru, lerk.

Skurlast

Vi har et utvalg av skurlast til gunstige priser.

Leieskur

Vi foretar leieskur til avtalt timepris, eller kubikkmeterpris.

Spesialdimensjoner/treslag

Vi kan skjære i spesialdimensjoner. Dette kan blant annet være et alternativ til limtredragere. Vi kan også skjære laftetømmer. I tillegg til gran og furu, arbeider Bjørnstad Sag med treslag som osp, lerk og bjørk og or.

Biprodukter

Utsortert gjerdehon, vedhon, og sagflis kan hentes i flissilo etter avtale. Honved, blandingsved og bjørkeved selges i 60-litersekker, ellers storsekker.