Husk å lade mobiltelefonen før du drar på tur.

Husk å lade mobiltelefonen før du drar på tur.

Telekommunikasjon

Mobildekninga i Hedalsfjella er bra, men det finnes områder der den ikke er så god. I store områder av Vassfaret er dekninga dårlig.

Leverandørene sine dekningskart gir oppdatert informasjon du kan bruke. I tillegg bør du selv undersøke hvor god dekningen er på aktuell hytte og i nærliggende utfartsområder.

Telenor

På sin dekningskartside skriver Telenor at selskapet bygger ut 5G, øker kapasiteten på 4G og har flest basestasjoner. Skriv inn adressen på hytta du er på eller skal til. Dekningskartet gir en pekepinn på hva du kan forvente.

Telia

Telia sitt dekningskart gir også opplysninger om hvor god mobildekning du kan forvente å få ulike steder i Hedalsfjella.

Ice+

Dette skriver Ice+ på sin side: « ice+ er Norges nye mobilnett. Det eneste mobilnettet som lar deg ringe med HD kvalitet uansett hvem du ringer til i Norge. Nettet klargjøres også for fremtidens 5G. Skulle du befinne deg i et område utenfor ice+, blir du automatisk koblet på Telia sitt mobilnett uten ekstra kostnad.» Se dekningskartet til Ice+.