Hytteforeninger og hyttevel

I januar 2021 var det 992 hytter i Hedalsfjella. Det finnes flere hytteforeninger og hyttevel. Hedalen.no utfordrer slike foreninger til å presentere seg med egne sider.

Felles interesser

Hytteforeningene og hyttevellene ivaretar hytteboernes felles interesser med hensyn til infrastruktur, kontakt med grunneiere og lokale myndigheter. Bruken av hytter endrer seg stadig og med det følger nye behov. Aktuelle saker i Hedalsfjellet er for tiden bedre mobildekning, mulighet for fiberkabel til hytter og bedre skilting av stier i fjellet.

Sør-Aurdal Hytteforum

Flere av hyttelagene og hyttevellene i Hedalsfjellet er medlem i Sør Aurdal Hytteform. Forumets formål er å verne om og være en pådriver for medlemsforeningenes felles interesser i forhold til Sør-Aurdal kommune. Sør Aurdal Hytteforum har regelmessige dialogmøter med Sør Aurdal kommune.

 

Hytte fra Hedda Hytter AS. Foto: Håvar Haug

Hytte fra Hedda Hytter AS. Foto: Hedda Hytter