Helsenningen

Vi ønsker å kjøpe en «enklere» hytte i området Hellseningen-Søbekkseter/Busuvatnet. Gode venner i området gjør hytteområdet ekstra attraktivt. Ta kontakt på m: 90 18 48 20

Les mer
Fekjær psykiatriske senter

søker sykepleiere/vernepleiere og helsefagarbeidere. Skriftlig søknad med referanser sendes innen 24. september 2020  pr. post eller elektronisk til post@fekjaer.no FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER Søker sykepleiere/vernepleiere og helsefagarbeidere Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser i Valdres.  Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som også har avtale med Helse Sør Øst RHF.  Senteret består av døgnenhet,…

Les mer