Fotturer

Flere var ute på tur da vi testa turstien 2. mai 2020

Flere var ute på tur da vi testa turstien 3. mai 2020

Den gamle Landsendbrua var ca 300 meter lenger nord, og restene fra brustøene er godt synlige fra stien. Bildet er fra 1944. Vi ser Olea Garli (1870 – 1946) og barnebarna Oddrun Mathea og Nils. (Bildet er beskrevet i Sagn og Soge i Søndre Ourdahl 2016.)

Den gamle Landsendbrua var ca 300 meter lenger nord, og restene fra brustøene er godt synlige fra stien. Bildet er fra 1944. Vi ser Olea Garli (1870 – 1946) og barnebarna Oddrun Mathea og Nils. (Bildet er beskrevet i Sagn og Soge i Søndre Ourdahl 2016.)

Stien er merka med blåfarge på trær og klosser

Stien er merka med blåfarge på trær og klosser

 

 

Kongevegen fra Vassfarbrua (Landsendbrua) til Nerstaddammen

Kongevegen fra Vassfarbrua til Nerstad-dammen ble nyrydda og blåmerka våren 2020. Merkinga er gjort med maling på trær og med blå klosser. Nerstaddammen er en gammel tømmerfløtningsdam. Brua over den kom i 1961, og dermed ble det bilveg «Vestbygda rundt».

Langs stien er det også noen fine badekulper. Litt nord for gamle Landsendbrua er «Kjeringhøl’n». Så kommer «Falehøl’n» der stien kom ned fra «Falehøl» (Farlighull). På varme sommerdager, slitne etter slåttearbeid helt ned mot elva, var det godt å ta seg en dukkert i disse kulpene. Det var også fisk å få her.

Bruket Falehøl hadde tømmerstuggu, fjøs og låve, men nå står bare rester av grunnmurene igjen. Les mer i Gard og bygd i Sør-Aurdal, b. d, s. 470.

Distansen er rundt 3,5 km, og stien følger stort sett elva. Går du fra sør, passerer du etter kort tid en flott badeplass. Flere steder er det kulper, og det finnes fisk i elva.

Kart

Turtips

Vi anbefaler at du bruker fjellstøvler når du skal gå denne turen. Flere steder krysser små bekker stien. Ryddearbeidet ble utført av Sigrid og Levor Haugen, Anne-Margrethe Wilter og Gunnar Arne Eriksson.

Vi oppfordrer flere til å teste denne flotte turmuligheten! Klikk det første bildet nedenfor og kjør bildeserien.