Gråskallen

Gråskallen (786 moh.) er et fint turmål. Ønsker du å dra på tur dit, kan du starte ved parkeringsplassen til Fekjær psykiatriske senter. Du er velkommen til å parkere bil der, sier Elling Fekjær.

Utsikt mot nord

Utsikt mot nord

Fra parkeringsplassen går det skogsbilveg oppover lia. Ta først til høyre ved parkeringsplassen og følg vegen som går på venstre side av Fekjærtunet. Det er lett å få øye på vegen som stiger bratt oppover mot Gråskallen.

Det er lett å klive over gjerder der det er behov for det, og du kommer raskt opp i område med god utsikt. Ved enden av skogsbilvegen er det skilta sti til Gråskallen. Merk deg hvor du går når du skal tilbake, for det er flere stier her.

Elling Fekjær mener navnet Gråskallen kommer av utseendet på toppen du kommer til. Det er forholdsvis snautt på toppen, og der er et grått berg.

Ønsker du å ta turen til Feskisetrene, er dette også et fint turmål fra enden av nevnte skogsbilveg. Følg stien som er godt skilta. Fra gammelt av var det sju setrer her. Nå er det fire. Fekjær-setra var i drift fram til 1960, forteller Elling Fekjær.

Klikk på det første bildet nedenfor og se bilder i større versjon.