Hytte fra Hedda Hytter AS. Foto: Håvar Haug

Hytte fra Hedda Hytter AS. Foto: Hedda Hytter

Hytte fra Hedda Hytter AS. Foto: Håvar Haug

Hytte fra Hedda Hytter AS. Foto: Hedda Hytter

Hytte fra Hedda Hytter AS. Foto: Håvar Haug

Hytte fra Hedda Hytter AS. Foto: Hedda Hytter

Skurveknatten

Kontakt: Beate Auren Fossholt: E-post: beate@hedda.no | Mobil: 99 03 74 85
Kontakt: Helge Nordby: E-post: helge@hedda.no | Mobil: 90 84 54 96

I Skurveknatten er det flotte, vestvendte selveiertomter med helårsvei, strøm, vann og avløp. Feltet er klargjort for med trekkerør for framtidig fibertilkobling.Tomtene ligger idyllisk plassert i vestlig helling, ca. 850–900 moh.

Skurveknatten med utsikt mot Hellsenningen

Skurveknatten med utsikt mot Hellsenningen

  • Det er utsikt til vannet Hellsenningen og fjellområdene rundt fra alle tomtene.

  • Til Skurveknatten er det enkelt å komme seg med bil og like enkelt å komme seg ut i praktfull natur.

  • Hedalen Løypelags omfattende løypenett går gjennom feltet.

  • Er du opptatt av småviltjakt og fiske, bør du gjøre deg kjent med Foreningen Hedalsfjella sine tilbud.

  • Bærplukking er en kjær aktivitet for mange hytteeiere.

  • Merkede og umerkede stier i Hedalsfjellet inviterer til korte eller lengre fotturer.

  • Mange mil med skogsbilveger gir gode muligheter for sykkelturer.

Stillheten, de små gleder og øyeblikkene begynner her.

Tomtene

Tomteområdet H 16 bebygges med hytter fra HEDDA HYTTER AS i Hedalen, med Hedda eller Hedvig. Den enkelte hytte vil tilpasses i størrelse og utforming tilpasset kjøper og tomt.

Hytte fra Hedda Hytter AS. Foto: Håvar Haug

Hytte fra Hedda Hytter AS. Foto: Hedda Hytter

I første av to byggetrinn for H 16 er det solgt og bygget 12 hytter. I dette andre byggetrinnet er det 18 tomter i fra 1 400 m² til 1 900 m². De enkelte tomtene vil bli fradelt med eget bruksnummer.

Hver tomt vil få helårsvei, strøm og tilkobling til vann og avløp. Stikkledninger for strøm/bredbånd, vann og avløp fra tilkoblingspunkt og inn til tomtene må bekostes av kjøper. Tomtene er forberedt for fibertilknytning.

Kart over området

Kart over området