Hedalen Musikkorps

E-post: eskrinde@bbnett.no

Hedalen musikkorps ble stiftet i 1956, og har med unntak av korte opphold vært i jevn drift siden.

  • Her kan du lese vedtektene til musikkorpset.

Vi er et blanda korps med hensyn til kjønn og alder. Det er mange medlemmer fra grunnskolen, noen litt eldre, og mange av oss er foreldre til de tidligere nevnte.

Hedalen Musikkorps er et brassband. Det vil si at korpset består av messinginstrumenter og slagverk. Det er for tiden ca. 20 spillende medlemmer. I tillegg er vi så heldige at tidligere medlemmer stiller opp ved spesielle anledninger.


Fra 17. mai 2015. Klikk bildet for å se større utgave. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Musikken vi spiller, gjenspeiler våre unge medlemmers smak. Øvelseskvelder er vanligvis tirsdagskvelder, noen fredager og søndager, og følger stort sett skoleåret.

Vi har en del faste spilleoppdrag i løpet av året:

  • 17. mai

  • Julekonsert

  • 13. dagsbasaren

  • Løypelagskonsert

I tillegg til dette prøver vi å få til noen huskonserter. Vi har også hatt samarbeidsprosjekter med Hedalen ungdomslag, og seminar med Begnadalen/Bagn musikkorps.

Ønsker du å være med og spille, er du hjertelig velkommen. Vi har ingen faste opptakstider, men starter aspirantopplæring for de yngste eller de ferske med jevne mellomrom. Har du spilt før, kan det være akkurat deg vi trenger nå, så ta kontakt.

 


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no